1 2 3 4 5
1a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt gjenom at dra sig undan. Accepterar kontakt untan at besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontaktagerande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
        Balder
Buddy
Baghera
Bizzy
Balto
B-Arez
Beat Them All
Birka
Buckie
 
1b Kontakt
Samarbete
Följer inte med trots flera forsök att locka. Följer med motvillig. Följer med, men er inte engagerade i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testeldaren. Följer med villigt, är overdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
        Balto
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Buckie
B-Arez
Balder
Birka
 
1c Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontakt beteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
        Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie
   
2a Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, men blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
        Balto
Birka
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Buckie
 
2b Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
        Balto
B-Arez
Birka
Buckie
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
 
2c Lek 1
Gripande og d
ragkamp
Griper inte. Biter försiktigt, släpper, håller,men drar inte emot Biter - drar emot, släpper, tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rykker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper
        Balto
Birka
Buckie
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
 
3a Jakt 1
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
    Bizzy   Balto
Beat Them All
Birka
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Buckie
 
3a Jakt 2
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
        Balto
Buddy
Baghera
Beat Them All
Birka
B-Arez
Balder
Bizzy
Buckie
 
3b Jakt 1
Gripande
Nonchalerar föremålet. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
    Bizzy Balder
Buddy
Baghera
Birka
Buckie
Balto
B-Arez
Beat Them All
   
3b Jakt 2
Gripande
Nonchalerar föremålet. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
    Balder
Buddy
Baghera
Birka
Balto
Beat Them All
Bizzy
B-Arez
Buckie
   
4 Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmerksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöyningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter. Alt. oro under hela momentet.
      Balto
Buddy
Balder
Baghera
Beat Them All
Birka
B-Arez
Bizzy
Buckie
 
5a Avst.lek.
Intresse
Engagera inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
        Balto
Balder
Buckie
B-Arez
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
 
5b Avst.Lek
Hot/agg
Visar inga hotbeteende. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar flera hotbeteende,
under momentets första del.
Visar flera hotbeteende, skall och morrningar under momentets första och andra del.
    Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Buckie
Baghera
Birka
  Beat Them All
Bizzy
 
5c Avst.Lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten er aktiv på linjen. Går fram til den dolda, men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
            Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie
5d Avst.Lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men
visar intresse.
Leker, kan gripa
försiktigt, släpper,
drar inte emot.
Drar emot. Griper direkt.
Kan släppa och
ta om.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper inte.
          Balto B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie
5e Avst.Lek
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även interesse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
      Balto Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie
B-Arez
Balder
Buddy
6a Överrskn.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
    Balto
B-Arez
Balder
Beat Them All
Baghera
Birka
Buckie
Buddy
Bizzy
   
6b Överraskn.
Hot/agg
Visar inga hot- beteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteende og någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
    Balto
B-Arez
Balder
Baghera
Buddy Bizzy
Birka
Buckie
Beat Them All  
6c Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Går fram när förar sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när förar står bredvid. Går fram till overallen när förar gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
        Buddy
Bizzy
Buckie B-Arez
Balto
Balder
Baghera
Beat Them All
Birka
6d Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver. Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxlinge vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
    Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie
       
6e Överraskn.
Kvarstående intresse
Visae inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med
overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
    Balder
Buddy
Baghera
Buckie
Birka Beat Them All
Bizzy
Balto
B-Arez
 
7a Ljudkjänsla
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
    B-Arez
Baghera
Balder
Bizzy
Balto
Buddy
Beat Them All
Birka
Buckie
   
7b Ljudkjänsla
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren
står bredvid.
Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
      Balder Buckie   Balto
B-Arez
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
7c Ljudkjänsla
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
    Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie
       
7d Ljudkjänsla
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
    Balder
Buddy
Baghera
Bizzy
Birka
Buckie
B-Arez Balto
Beat Them All
   
8a Spöken
Hot/agg
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka hot beteenden. Visar flera hot beteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
    Balder   Balto
B-Arez
Buddy
Baghera
Bizzy
Buckie
Beat Them All
Birka
 
8b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
          Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Bizzy
Birka
Beat Them All
Buckie
8c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsregulering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan
flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
    Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie      
8d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens hovudbonad. Går fram til figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp.
        Buckie Birka
Buckie
Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
8e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Accepterar kontakt utan at besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
          Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
 
9a Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
        Birka Balto
B-Arez
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Buckie
 
9b Lek 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet Griper försiktigt eller med framtenderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
        B-Arez
Birka
Balto
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Buckie
 
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller som under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar interess mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, redd. Alt. vill lämna platsen, forsøker fly.
    Balto
Balder
Buddy
Baghera
Beat Them All
Bizzy
Birka
Buckie B-Arez