1 2 3 4 5
1a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt gjenom at dra sig undan. Accepterar kontakt untan at besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontaktagerande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
        F-Kaktus Felix
Fame
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
 
1b Kontakt
Samarbete
Följer inte med trots flera forsök att locka. Följer med motvillig. Följer med, men er inte engagerade i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testeldaren. Följer med villigt, är overdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
        Felix
F-Kaktus
Fame
Freddy
Fax
Fox the Fighter
Fear Achilles
Frida
F-Super
 
1c Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontakt beteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
        Felix
F-Kaktus
Fame
Freddy
Fax
Fear Achilles
Frida
F-Super
Fox the Fighter
 
2a Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, men blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
          Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
 
2b Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
        Fame
Fear Achilles
Frida
Fax
Fox the Fighter
Felix
F-Kaktus
Freddy
F-Super
 
2c Lek 1
Gripande og d
ragkamp
Griper inte. Biter försiktigt, släpper, håller,men drar inte emot Biter - drar emot, släpper, tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rykker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper
        Frida Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
 
3a Jakt 1
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
    F-Kaktus
Frida
Fax
  Fear Achilles
Freddy
Fox the Fighter
Felix
Fame
F-Super
 
3a Jakt 2
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
      Fame F-Kaktus
Frida
Freddy
Felix
Fear Achilles
F-Super
Fax
Fox the Fighter
 
3b Jakt 1
Gripande
Nonchalerar föremålet. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
    F-Kaktus
Frida
Fax
Fame
Freddy
F-Super
Fox the Fighter Fear Achilles Felix
3b Jakt 2
Gripande
Nonchalerar föremålet. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
    Fame
Freddy
F-Kaktus
Frida
F-Super Fax
Fox the Fighter
Felix
Fear Achilles
4 Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmerksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöyningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter. Alt. oro under hela momentet.
      F-Kaktus Fame
Fear Achilles
Freddy
Fox the Fighter
Felix
Frida
F-Super
Fax
5a Avst.lek.
Intresse
Engagera inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
        Frida
Fax
Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
F-Super
Fox the Fighter
Freddy
5b Avst.Lek
Hot/agg
Visar inga hotbeteende. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar flera hotbeteende,
under momentets första del.
Visar flera hotbeteende, skall och morrningar under momentets första och andra del.
    Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Fax
Fox the Fighter
F-Super   Freddy  
5c Avst.Lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten er aktiv på linjen. Går fram til den dolda, men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
        Freddy
Fax
  Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
F-Super
Fox the Fighter
5d Avst.Lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men
visar intresse.
Leker, kan gripa
försiktigt, släpper,
drar inte emot.
Drar emot. Griper direkt.
Kan släppa och
ta om.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper inte.
            Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
5e Avst.Lek
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även interesse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
      Frida F-Kaktus
Fame
F-Super
Fax
Fox the Fighter
Felix
Fear Achilles
Freddy
 
6a Överrskn.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
    Fear Achilles
F-Super
Fox the Fighter
Felix
F-Kaktus
Frida
Fame
Freddy
Fax
   
6b Överraskn.
Hot/agg
Visar inga hot- beteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteende og någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
    Fear Achilles
F-Super
Fox the Fighter
F-Kaktus Felix
Fame
Frida
Freddy
Fax
   
6c Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Går fram när förar sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när förar står bredvid. Går fram till overallen när förar gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
          Felix
F-Kaktus
Fame
Frida
Fear Achilles
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
6d Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver. Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxlinge vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
    Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fox the Fighter
Fax      
6e Överraskn.
Kvarstående intresse
Visae inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med
overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
    Fame
Fox the Fighter
F-Kaktus
Fear Achilles
Freddy
F-Super
Fax
Felix
Frida
   
7a Ljudkjänsla
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
    F-Kaktus
Fear Achilles
F-Super
Fox the Fighter
  Fame
Frida
Freddy
Fax
Felix  
7b Ljudkjänsla
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren
står bredvid.
Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
        Felix
Frida
  F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
7c Ljudkjänsla
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
    Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fox the Fighter
Fax      
7d Ljudkjänsla
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
    F-Kaktus
Fame
Frida
Freddy
Fax
Fox the Fighter
Fear Achilles
F-Super
Felix    
8a Spöken
Hot/agg
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka hot beteenden. Visar flera hot beteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
    Frida
Fax
Fox the Fighter
  Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Freddy
F-Super
   
8b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
          Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Fox the Fighter
Freddy
F-Super
Fax
 
8c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsregulering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan
flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
    F-Kaktus
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
Felix
Fame
     
8d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens hovudbonad. Går fram til figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp.
        Felix
Fame
Frida F-Kaktus
Fear Achilles
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
8e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Accepterar kontakt utan at besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
        Felix
F-Kaktus
Fame
Frida
Fear Achilles
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter
 
9a Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
        F-Kaktus
Freddy
Felix
Fame
Fear Achilles
Frida
F-Super
Fax
Fox the Fighter
 
9b Lek 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet Griper försiktigt eller med framtenderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
        F-Kaktus
Fame
Frida
Freddy
Fax
Fox the Fighter
Felix
Fear Achilles
F-Super
 
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller som under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar interess mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, redd. Alt. vill lämna platsen, forsøker fly.
    Felix
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Frida
Freddy
F-Super
Fax
Fox the Fighter