MH-test, G-kullet

    1 2 3 4 5
1a Kontakt
Hälsning
    Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm
 
1b Kontakt
Samarbete
    Glena Gram
Gulle
Guido
Garm
 
1c Kontakt
Hantering
    Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm
 
2a Lek 1
Leklus
      Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm
2b Lek 1
Gripande
    Gulle
Glena
Guido Gram
Garm
2c Lek 1
Dragkamp
    Glena Guido Gram
Gulle
Garm
3a Förföljande 1 Glena
Guido
    Gulle Gram
Garm
  Förföljande 2     Glena
Guido
Gulle Gram
Garm
3b Gripande 1 Gram
Glena
Guido
    Gulle Garm
  Gripande 2 Gulle Gram Glena Guido Garm
4 Aktivitet   Garm Gram
Glena
Guido Gulle
5a Avst.lek.
Intresse
  Glena   Gram
Gulle
Garm
Guido
5b Avst.Lek
Hot/agg
Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm
       
5c Avst.Lek
Nyfikenhet
Glena       Gram
Gulle
Guido
Garm
5d Avst.Lek
Leklust
Glena       Gram
Gulle
Guido
Garm
5e Avst.Lek
Samarbete
Glena   Gulle Guido Gram
Garm
6a Överrskn.
Rädsla
Glena Gram
Guido
Gulle
Garm
   
6b Överraskn.
Hot/agg
Guido
Garm
Gram
Gulle
Glena
     
6c Överraskn.
Nyfikenhet
    Gulle
Garm
Gram Glena
Guido
6d Överraskn.
Kvarstående rädsla
Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm      
6e Överraskn.
Kvarstående intresse
Gulle
Glena
Guido
Garm
Gram      
7a Ljudkjänsla
Rädsla
Glena
Guido
Gulle
Garm
Gram    
7b

 

Ljudkjänsla
Nyfikenhet
    Gram
 
  Glena
Guido
Garm
Gulle
7c Ljudkjänsla
Kvarstående rädsla
Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm      
7d Ljudkjänsla
Kvarstående intresse
Gulle
Glena
Gram
Guido
Garm
     
8a Spöken
Hot/agg
Gulle
Garm
Guido Gram
Glena
   
8b Spöken
Kontroll
    Gram
Glena
  Gulle
Guido
Garm
8c Spöken
Rädsla
Gram
Garm
Gulle
Glena
Guido
     
8d Spöken
Nyfikenhet
        Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm
8e Spöken
Kontakt
      Gulle
Glena
Guido
Garm
Gram
9a Lek 2
Leklust
      Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm
9b Lek 2
Gripande
    Gulle
Glena
Gram
Guido
Garm
10 Skott Gram
Gulle
Glena
Guido
Garm