Bestått eksteriørdel     Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka
KORAD     Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka
I

Tilgjengelighet

Koff: 15

Tilgjängelig, öppen 3 Balder, Buddy, Balto, B-Arez, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka
Mindre tilgjänglig 2  
Överdriven tilgjänglig 1  
Reserverad -1  
Aggresiv -2  
Lömsk -3  
II

Kamplust Jakt

Koff: 8

Stor 3 Balto, B-Arez, Beat Them All
Mättlig 2 Buddy, Bizzy, Birka
Mycket stor 1 Baghera
Liten -1 Balder
Obetydelig -2  
Obefintlig -3  
III

Kamplyst social

Koff: 6

Mättlig 3 Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy
Stor 2  
Liten 1 Balto, B-Arez, Birka
Mycket stor -1  
Obetydelig -2  
Obefintlig -3  
IV

Temperament

Koff: 10

Livlig 3 Balder, Buddy, Balto, B-Arez, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka
Mindre livlig 2  
Mycket livlig 1  
Impulsiv -1  
Nogot slö -2  
Slö -3  
V

Skärpa

Koff: 5

Mättlig utan kvarståande aggresivitet 3 Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy
Stor utan kvarstående aggresivitet 2  
Liten utan kvarstående aggresivitet 1 Balder, Balto, B-Arez
Obetydlig utan kvarstående aggresivitet -1 Birka
Mättlig med kvarstående aggresivitet -2  
Stor med kvarstående aggresivitet -3  
VI

Forsvarslust

Koff: 5

Mättlig 3 Balder, Beat Them All
Stor 2  
Liten 1 Balto, B-Arez, Buddy, Baghera, Bizzy
Mycket stor -1  
Obetydligt -2 Birka
Obefintlig -3  
VII

Nervkonstitusjon

Koff: 35

Nervafast 3 Beat Them All
Relativt nervafast 2 Buddy, Baghera, Bizzy, Birka
Nervösa tendenser 1 Balder, Balto, B-Arez
Nägot nervös -1  
Nervös -2  
Höggradigt nervös -3  
VIII

Härdhet

Koff: 8

Mättlig härd 3 Balder, Buddy, Balto, B-Arez, Beat Them All, Bizzy, Birka
Nägot vek 2 Baghera
Härd 1  
Vek -1  
Mycket vek -2  
Mycket härd -3  
IX

Dådskraft

Koff: 8

Mycket stor 3 B-Arez
Stor 2 Balder, Buddy, Balto, , Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka
Liten 1  
Mättlig -1  
Obetydligt -2  
Obefintlig -3  
X

Skottfasthet

Skottfast + Balto, B-Arez, Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka
Skottberärd -  
Skotträdd -  

Poengsummer:

B-Arez= 198

Balder= 180

Balto= 180

Buddy= 239

Baghera= 223

Beat Them All= 292

Birka= 192

Bizzy= 239