Det finnes også video av Calle, Chanty og C-Tempo i alle korningens momenter. Se de her!

Bestått eksteriørdel     Cizmo, C-Tempo, Chablis, Chicka, Chanty
KORAD     Cizmo, C-Tempo, Chicka, Chanty
I

Tilgjengelighet

Koff: 15

Tilgjängelig, öppen 3 Cizmo, C-Tempo, Calle, Cendo, Chanty
Mindre tilgjänglig 2 Chablis, Chicka
Överdriven tilgjänglig 1  
Reserverad -1  
Aggresiv -2  
Lömsk -3  
II

Kamplust Jakt

Koff: 8

Stor 3 C-Tempo, Calle, Chanty
Mättlig 2 Cizmo, Chicka
Mycket stor 1  
Liten -1 Cendo, Chablis
Obetydelig -2  
Obefintlig -3  
III

Kamplyst social

Koff: 6

Mättlig 3 Cizmo, C-Tempo, Calle
Stor 2  
Liten 1 Cendo, Chablis, Chicka, Chanty
Mycket stor -1  
Obetydelig -2  
Obefintlig -3  
IV

Temperament

Koff: 10

Livlig 3 Cizmo, Calle, Cendo, Chablis, Chicka, Chanty
Mindre livlig 2  
Mycket livlig 1 C-Tempo
Impulsiv -1  
Nogot slö -2  
Slö -3  
V

Skärpa

Koff: 5

Mättlig utan kvarståande aggresivitet 3 Cendo, Chanty
Stor utan kvarstående aggresivitet 2  
Liten utan kvarstående aggresivitet 1 Cizmo, C-Tempo, Calle, Chablis, Chicka
Obetydlig utan kvarstående aggresivitet -1  
Mättlig med kvarstående aggresivitet -2  
Stor med kvarstående aggresivitet -3  
VI

Forsvarslust

Koff: 5

Mättlig 3 Cizmo, C-Tempo, Calle
Stor 2  
Liten 1 Cendo, Chicka, Chanty
Mycket stor -1  
Obetydligt -2 Chablis
Obefintlig -3  
VII

Nervkonstitusjon

Koff: 35

Nervafast 3 Calle
Relativt nervafast 2 Cizmo, C-Tempo, Chicka
Nervösa tendenser 1 Cendo, Chablis, Chanty
Nägot nervös -1  
Nervös -2  
Höggradigt nervös -3  
VIII

Härdhet

Koff: 8

Mättlig härd 3 Cizmo, C-Tempo, Calle
Nägot vek 2 Cendo, Chicka, Chanty
Härd 1  
Vek -1 Chablis
Mycket vek -2  
Mycket härd -3  
IX

Dådskraft

Koff: 8

Mycket stor 3 Calle
Stor 2 C-Tempo
Måttlig 1 Cizmo, Cendo, Chicka, Chanty
Liten -1 Chablis
Obetydligt -2  
Obefintlig -3  
X

Skottfasthet

 

Skottfast + Cizmo, C-Tempo, Calle, Cendo, Chablis, Chicka, Chanty
Skottberärd -  
Skotträdd -  
 

Total poengsum mentaldel:

Cizmo = 231 poeng
C-Tempo = 227 poeng
Calle = 290 poeng
Cendo = 152 poeng
Chablis = 72 poeng
Chicka = 186 poeng
Chanty = 184 poeng