Bestått eksteriørdel     Dolf
KORAD     Dolf
I

Tilgjengelighet

Koff: 15

Tilgjängelig, öppen 3 Dolf
Mindre tilgjänglig 2  
Överdriven tilgjänglig 1  
Reserverad -1  
Aggresiv -2  
Lömsk -3  
II

Kamplust Jakt

Koff: 8

Stor 3  
Mättlig 2 Dolf
Mycket stor 1  
Liten -1  
Obetydelig -2  
Obefintlig -3  
III

Kamplyst social

Koff: 6

Mättlig 3 Dolf
Stor 2  
Liten 1  
Mycket stor -1  
Obetydelig -2  
Obefintlig -3  
IV

Temperament

Koff: 10

Livlig 3 Dolf
Mindre livlig 2  
Mycket livlig 1  
Impulsiv -1  
Nogot slö -2  
Slö -3  
V

Skärpa

Koff: 5

Mättlig utan kvarståande aggresivitet 3 Dolf
Stor utan kvarstående aggresivitet 2  
Liten utan kvarstående aggresivitet 1  
Obetydlig utan kvarstående aggresivitet -1  
Mättlig med kvarstående aggresivitet -2  
Stor med kvarstående aggresivitet -3  
VI

Forsvarslust

Koff: 5

Mättlig 3  
Stor 2  
Liten 1 Dolf
Mycket stor -1  
Obetydligt -2  
Obefintlig -3  
VII

Nervkonstitusjon

Koff: 35

Nervafast 3  
Relativt nervafast 2 Dolf
Nervösa tendenser 1  
Nägot nervös -1  
Nervös -2  
Höggradigt nervös -3  
VIII

Härdhet

Koff: 8

Mättlig härd 3 Dolf
Nägot vek 2  
Härd 1  
Vek -1  
Mycket vek -2  
Mycket härd -3  
IX

Dådskraft

Koff: 8

Mycket stor 3  
Stor 2  
Liten 1 Dolf
Mättlig -1  
Obetydligt -2  
Obefintlig -3  
X

Skottfasthet

Skottfast + Dolf
Skottberärd -  
Skotträdd -  

Total poengsum mentaldel

Dolf 231 poeng