Korningens mentaldel, E-kull

Dommere: Reino Oskarsson og Marlene Mussawir

  1 2 3 4 5
Samarbeid, fører Eros   E.N.O.
Easy
Emmy
   
Samarbeid. testleder   Easy Emmy   E.N.O.
Gripe ta tak 5 m     Eros
Emmy
  E.N.O.
Easy
Gripe ta tak 40 m     Eros
Emmy
  E.N.O.
Easy
Gripe holde 5 m     Emmy Eros E.N.O.
Easy
Gripe holde 40 m     Emmy Eros E.N.O.
Easy
Gripe dra 5 m     Emmy Eros E.N.O.
Easy
Gripe dra 40 m   Emmy   Eros E.N.O.
Easy
Forfølgelse         Eros
E.N.O.
Easy
Emmy
Forfølgelse gripende     Eros E.N.O.
Easy
Emmy
 
Utholdenhet E.N.O. Eros
Easy
Emmy
     
Sosial selvsikkerhet     Eros
Emmy
E.N.O. Easy
Sosial nysgjerrighet     Eros E.N.O.
Easy
Emmy
 
Sosial samspill Emmy Eros   Easy
 
E.N.O.
Handlingsevne     Eros
Emmy
Easy E.N.O.
Tilpassningsevne   E.N.O. Eros
Emmy
Easy  
Konsentrasjon   E.N.O. Eros
Easy
Emmy
   
Avreaksjon     Eros Easy
Emmy
E.N.O.
Minnesbilder     Easy
Emmy
Eros
E.N.O.
 
Redsel     Eros
Easy
Emmy
  E.N.O.
Aggresivitet     Emmy Eros E.N.O.
Easy
Nysgjerrighet     Eros Easy
Emmy
E.N.O.
Skudd       Eros
E.N.O.
Easy
Emmy
 
Poeng Eros: 351
E.N.O.: 480
Easy: 471
Emmy: 361
Godkjent mentaltest Eros
E.N.O.
Easy
Emmy