Korningens mentaldel, F-kull

Dommere: Reino Oskarsson og Marlene Mussawir

  1 2 3 4 5
Samarbeid, fører     Fox The Fighter
Fear Achilles
F-Kaktus
Fax
Freddy
Felix Fame
Frida
Samarbeid. testleder     Fox The Fighter
Frida
Fear Achilles
Felix
Freddy
Fame
Fax
F-Kaktus
Gripe ta tak 5 m     Fox The Fighter
Freddy
  Fame
Frida
Fear Achilles
F-Kaktus
Felix
Fax
Gripe ta tak 40 m     Fox The Fighter   Fame
Fear Achilles
F-Kaktus
Felix
Fax
Freddy
Gripe holde 5 m     Fox The Fighter Fame
Frida
F-Kaktus
Fear Achilles
Felix
Fax
Freddy
Gripe holde 40 m     Fox The Fighter Frida
F-Kaktus
Fame
Fear Achilles
Felix
Fax
Freddy
Gripe dra 5 m     Fox The Fighter
Frida
Fame
 
Fear Achilles
F-Kaktus
Felix
Fax
Freddy
Gripe dra 40 m     Fox The Fighter Frida Fame
Fear Achilles
F-Kaktus
Felix
Fax
Freddy
Forfølgelse         Fox The Fighter
Fame
Frida
Fear Achilles
F-Kaktus
Felix
Fax
Freddy
Forfølgelse gripende   Fox The Fighter Frida Fame
Felix
Fear Achilles
F-Kaktus
Fax
Freddy
Utholdenhet Fear Achilles Fox The Fighter
Fame
Frida
F-Kaktus
Felix
Fax
Freddy    
Sosial selvsikkerhet       Frida
F-Kaktus
Felix
Fax
Fox The Fighter
Fame
Fear Achilles
Freddy
Sosial nysgjerrighet     Fame
F-Kaktus
Felix
Fox The Fighter
Fax
Frida
Fear Achilles
Freddy
Sosial samspill   Fox The Fighter
Fame
  Frida
 
Fear Achilles
Felix
F-Kaktus
Fax
Freddy
Handlingsevne     Fox The Fighter
Fame
Felix
Frida
Fax
Freddy
Fear Achilles
F-Kaktus
Tilpassningsevne   Felix Fox The Fighter
Fame
Frida
Fax
Freddy
Fear Achilles
F-Kaktus
Konsentrasjon   Fox The Fighter
Felix
Fame Frida
Fear Achilles
F-Kaktus
Fax
Freddy
 
Avreaksjon     Fame
Felix
Fox The Fighter
Frida
Fear Achilles
Fax
F-Kaktus
Freddy
Minnesbilder       Fame
Felix
Fax
Fox The Fighter
Frida
Fear Achilles
F-Kaktus
Freddy
Redsel       Fox The Fighter
Fame
Frida
Felix
Fax
Fear Achilles
F-Kaktus
Freddy
Aggresivitet     Fame
F-Kaktus
Fax
Fox The Fighter
 
Frida
Fear Achilles
Felix
Freddy
Nysgjerrighet     Fame
Felix
Fox The Fighter
Frida
Fax
Fear Achilles
F-Kaktus
Freddy
Skudd     Fox The Fighter
F-Kaktus
Felix
  Fame
Frida
Fear Achilles
Fax
Freddy
 
Poeng Fox The Fighter: 400
Fame: 419
Frida: 482
Fear Achilles: 538
Felix: 418
F-Kaktus: 529
Fax: 493
Freddy: 540
Godkjent mentaltest Fox The Fighter
Fame
Frida
Fear Achilles
Felix
F-Kaktus
Fax
Freddy