VALPENE ER 2 UKER GAMLE!

De tre hannvalpene

3 av tispene

De 3 siste tispene

Flokken samlet

Mor og barn

Siste bordsetning